PdfCompressionCore

PdfCompressionCore enumeration

PDF dosyasındaki resimler dışında tüm içeriğe uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.

public enum PdfCompressionCore

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Yok
Rle 1 Rle
Lzw 2 Lzw
Flate 3 Flate

Ayrıca bakınız