PdfCompressionCore

PdfCompressionCore enumeration

PDF dosyasındaki resimler dışında tüm içeriğe uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.

public enum PdfCompressionCore

değerler

İsimDeğerTanım
None0Yok
Rle1Rle
Lzw2Lzw
Flate3Flate

Ayrıca bakınız