PdfCustomPropertiesExport

PdfCustomPropertiesExport enumeration

Yolu belirtirCustomDocumentPropertyCollection PDF dosyasına aktarılır.

public enum PdfCustomPropertiesExport

değerler

İsimDeğerTanım
None0Hiçbir özel özellik dışa aktarılmaz.
Standard1Özel özellikler Bilgi sözlüğünde girişler olarak dışa aktarılır.

Ayrıca bakınız