PdfCustomPropertiesExport

PdfCustomPropertiesExport enumeration

Yolu belirtirCustomDocumentPropertyCollection PDF dosyasına aktarılır.

public enum PdfCustomPropertiesExport

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Hiçbir özel özellik dışa aktarılmaz.
Standard 1 Özel özellikler Bilgi sözlüğünde girişler olarak dışa aktarılır.

Ayrıca bakınız