PdfFontEncoding

PdfFontEncoding enumeration

pdf gömülü yazı tipi kodlamasını temsil eder.

public enum PdfFontEncoding

değerler

İsim Değer Tanım
Identity 0 pdf’deki tüm gömülü yazı tipleri için Identity-H kodlamasını temsil eder.
AnsiPrefer 1 32-127, karakterli TrueType yazı tipleri için WinAnsiEncoding’i kullanmayı tercih eder, aksi takdirde pdf’deki gömülü yazı tipleri için Identity-H kodlaması kullanılacaktır.

Ayrıca bakınız