PdfOptimizationType

PdfOptimizationType enumeration

Bir optimizasyon türünü belirtir.

public enum PdfOptimizationType

değerler

İsim Değer Tanım
Standard 0 Yüksek baskı kalitesi
MinimumSize 1 Dosya boyutu, baskı kalitesinden daha önemlidir

Ayrıca bakınız