EvaluatedPageCount

SheetPrintingPreview.EvaluatedPageCount property

Bu çalışma sayfasının toplam sayfa sayısını değerlendirin

public int EvaluatedPageCount { get; }

Örnekler

Aşağıdaki kod, bir çalışma sayfasının sayfa sayısını almanın en hızlı yolunu gösterir.

Workbook workbook = new Workbook("Book1.xlsx");

SheetPrintingPreview sheetPrintingPreview = new SheetPrintingPreview(workbook.Worksheets[0], new ImageOrPrintOptions());

// özellikle çalışma sayfasında çok büyük veri olduğunda sayfa sayısını almanın en hızlı yolu.
Console.WriteLine(sheetPrintingPreview.EvaluatedPageCount);
        

Ayrıca bakınız