SheetPrintingPreview

SheetPrintingPreview constructor

SheetPrintingPreview yapısı

public SheetPrintingPreview(Worksheet sheet, ImageOrPrintOptions options)
Parametre Tip Tanım
sheet Worksheet Hangi elektronik tablonun yazdırılacağını belirtin.
options ImageOrPrintOptions ImageOrPrintOptions çıktının bazı özelliklerini içerir

Ayrıca bakınız