CustomPrint

SheetRender.CustomPrint method

İstemci, bu işlevi kullanarak her sayfayı yazdırırken yazıcının sayfa ayarını kontrol edebilir.

public int CustomPrint(bool nextPageAfterPrint, PrintPageEventArgs printPageEventArgs)
Parametre Tip Tanım
nextPageAfterPrint Boolean true ise, yazıcı mevcut sayfayı yazdırdıktan sonra bir sonraki sayfaya gidecektir.
printPageEventArgs PrintPageEventArgs System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs

Geri dönüş değeri

Sıfıra dayalı dolaylı sonraki sayfa dizini

Ayrıca bakınız