GetPageSizeInch

SheetRender.GetPageSizeInch method

Çıktı görüntüsünün inç cinsinden sayfa boyutunu alın.

public float[] GetPageSizeInch(int pageIndex)
Parametre Tip Tanım
pageIndex Int32 Sayfa dizini sıfıra dayalıdır.

Geri dönüş değeri

Resmin sayfa boyutu, genişlik için [0] ve yükseklik için [1]

Ayrıca bakınız