PageCount

SheetRender.PageCount property

Geçerli çalışma sayfasının toplam sayfa sayısını alır.

public int PageCount { get; }

Ayrıca bakınız