PageScale

SheetRender.PageScale property

Sayfanın hesaplanan sayfa ölçeğini alır. Zoom ayarlanır. Aksi takdirde, hesaplanan ölçeği şuna göre döndürür:FitToPagesWide veFitToPagesTall .

public double PageScale { get; }

Örnekler

Workbook wb = new Workbook("Book1.xlsx");

SheetRender sheetRender = new SheetRender(wb.Worksheets[0], new ImageOrPrintOptions());

// Sayfanın hesaplanan sayfa ölçeğini alır.
double pageScale = sheetRender.PageScale;

Ayrıca bakınız