SheetRender

SheetRender constructor

SheetRender yapısı, params olarak çalışma sayfasına ve ImageOrPrintOptions gerekir

public SheetRender(Worksheet worksheet, ImageOrPrintOptions options)
Parametre Tip Tanım
worksheet Worksheet Hangi elektronik tablonun oluşturulacağını belirtin.
options ImageOrPrintOptions ImageOrPrintOptions, çıktı görüntüsünün bazı özelliklerini içerir

Ayrıca bakınız