ToPrinter

ToPrinter(string)

Çalışma sayfasını Printer ‘ye işle

public void ToPrinter(string printerName)
Parametre Tip Tanım
printerName String yazıcının adı, örneğin: “Microsoft Office Document Image Writer”

Ayrıca bakınız


ToPrinter(string, string)

Çalışma sayfasını Printer ‘ye işle

public void ToPrinter(string printerName, string jobName)
Parametre Tip Tanım
printerName String yazıcının adı, örneğin: “Microsoft Office Document Image Writer”
jobName String yazdırma işi adını ayarlayın

Ayrıca bakınız


ToPrinter(PrinterSettings)

Çalışma sayfasını Printer ‘ye işle

public void ToPrinter(PrinterSettings printerSettings)
Parametre Tip Tanım
printerSettings PrinterSettings yazıcı ayarları, örneğin YazıcıAdı, Çift Yönlü

Ayrıca bakınız


ToPrinter(PrinterSettings, string)

Çalışma sayfasını Printer ‘ye işle

public void ToPrinter(PrinterSettings printerSettings, string jobName)
Parametre Tip Tanım
printerSettings PrinterSettings yazıcı ayarları, örneğin YazıcıAdı, Çift Yönlü
jobName String yazdırma işi adını ayarlayın

Ayrıca bakınız