ToTiff

ToTiff(Stream)

Tüm çalışma sayfasını akış için Tiff Görüntüsü olarak işleyin.

public void ToTiff(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream çıktı görüntüsünün akışı

Ayrıca bakınız


ToTiff(string)

Tüm çalışma sayfasını bir dosyaya Tiff Görüntüsü olarak işleyin.

public void ToTiff(string filename)
Parametre Tip Tanım
filename String çıktı görüntüsünün dosya adı

Örnekler

Aşağıdaki kod, ilk sayfanın tüm sayfalarının çıktısını Tiff görüntüsüne verir.

// kaynak dosyayı resimlerle yükleyin.
Workbook wb = new Workbook("Book1.xlsx");

ImageOrPrintOptions imgOpt = new ImageOrPrintOptions();

// çıktı görüntü türünü ayarla.
imgOpt.SaveFormat = SaveFormat.Tiff;

//ilk sayfayı oluştur.
SheetRender sr = new SheetRender(wb.Worksheets[0], imgOpt);

//sayfanın tüm sayfalarını Tiff görüntüsüne çıkar.
sr.ToTiff("output.tiff");

Ayrıca bakınız