TiffCompression

TiffCompression enumeration

Görüntüleri TIFF biçimindeki dosyaya kaydederken hangi tür sıkıştırmanın uygulanacağını belirtir.

public enum TiffCompression

değerler

İsimDeğerTanım
CompressionNone0Sıkıştırma olmadığını belirtir.
CompressionRle1RLE sıkıştırma şemasını belirtir.
CompressionLZW2LZW sıkıştırma şemasını belirtir.
CompressionCCITT33CCITT3 sıkıştırma şemasını belirtir.
CompressionCCITT44CCITT4 sıkıştırma şemasını belirtir.

Ayrıca bakınız