TiffCompression

TiffCompression enumeration

Görüntüleri TIFF biçimindeki dosyaya kaydederken hangi tür sıkıştırmanın uygulanacağını belirtir.

public enum TiffCompression

değerler

İsim Değer Tanım
CompressionNone 0 Sıkıştırma olmadığını belirtir.
CompressionRle 1 RLE sıkıştırma şemasını belirtir.
CompressionLZW 2 LZW sıkıştırma şemasını belirtir.
CompressionCCITT3 3 CCITT3 sıkıştırma şemasını belirtir.
CompressionCCITT4 4 CCITT4 sıkıştırma şemasını belirtir.

Ayrıca bakınız