WorkbookRender

WorkbookRender class

Bir Çalışma Kitabı oluşturmayı temsil eder. Bu sınıfın yapıcısı, sayfa düzeni, hücre stili değiştirildikten sonra kullanılmalıdır.

public class WorkbookRender

yapıcılar

İsim Tanım
WorkbookRender(Workbook, ImageOrPrintOptions) WorkbookRender yapısı

Özellikleri

İsim Tanım
PageCount { get; } Çalışma kitabının toplam sayfa sayısını alır.

yöntemler

İsim Tanım
CustomPrint(bool, PrintPageEventArgs) İstemci, bu işlevi kullanarak her sayfayı yazdırırken yazıcının sayfa ayarını kontrol edebilir.
GetPageSizeInch(int) Çıktı görüntüsünün inç cinsinden sayfa boyutunu alın.
ToImage(int) Belirli bir sayfayı bir Bitmap nesnesine işleyin.
ToImage(Stream) Tüm çalışma kitabını akış için Tiff Görüntüsü olarak işleyin.
ToImage(string) Tüm çalışma kitabını bir dosyaya Tiff Görüntüsü olarak işleyin.
ToImage(int, Stream) Belirli bir sayfayı bir akışa dönüştürün.
ToImage(int, string) Belirli bir sayfayı bir dosyaya işleyin.
ToPrinter(PrinterSettings) Çalışma kitabını Printer ‘ye işle
ToPrinter(string) Çalışma kitabını Printer ‘ye işle
ToPrinter(PrinterSettings, string) Çalışma kitabını Printer ‘ye işle
ToPrinter(string, string) Çalışma kitabını Printer ‘ye işle

Ayrıca bakınız