ToImage

ToImage(Stream)

Tüm çalışma kitabını akış için Tiff Görüntüsü olarak işleyin.

public void ToImage(Stream stream)
ParametreTipTanım
streamStreamçıktı görüntüsünün akışı

Ayrıca bakınız


ToImage(string)

Tüm çalışma kitabını bir dosyaya Tiff Görüntüsü olarak işleyin.

public void ToImage(string filename)
ParametreTipTanım
filenameStringçıktı görüntüsünün dosya adı

Ayrıca bakınız


ToImage(int, string)

Belirli bir sayfayı bir dosyaya işleyin.

public void ToImage(int pageIndex, string fileName)
ParametreTipTanım
pageIndexInt32hangi sayfanın dönüştürüleceğini belirtin
fileNameStringçıktı görüntüsünün dosya adı

Ayrıca bakınız


ToImage(int, Stream)

Belirli bir sayfayı bir akışa dönüştürün.

public void ToImage(int pageIndex, Stream stream)
ParametreTipTanım
pageIndexInt32hangi sayfanın dönüştürüleceğini belirtin
streamStreamçıktı görüntüsünün akışı

Ayrıca bakınız


ToImage(int)

Belirli bir sayfayı bir Bitmap nesnesine işleyin.

public Bitmap ToImage(int pageIndex)
ParametreTipTanım
pageIndexInt32hangi sayfanın dönüştürüleceğini belirtin

Geri dönüş değeri

sayfanın bitmap nesnesi

Ayrıca bakınız