Revision

Revision class

Düzeltmeyi temsil eder.

public abstract class Revision

Özellikleri

İsim Tanım
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
virtual Type { get; } Revizyon türünü temsil eder.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız