Id

Revision.Id property

Bu revizyonun numarasını alır.

public int Id { get; }

Notlar

Sıfır, bu revizyonun id. içermediği anlamına gelir

Ayrıca bakınız