RevisionActionType

RevisionActionType enumeration

Revizyon eyleminin türünü temsil eder.

public enum RevisionActionType

değerler

İsim Değer Tanım
Add 0 Düzeltme ekleyin.
Delete 1 Düzeltmeyi sil.
DeleteColumn 2 Sütun silme revizyonu.
DeleteRow 3 Satır silme revizyonu.
InsertColumn 4 Sütun ekleme revizyonu.
InsertRow 5 Satır ekleme revizyonu.

Ayrıca bakınız