RevisionAutoFormat

RevisionAutoFormat class

, bir biçimlendirme değişikliğiyle ilgili bilgilerin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionAutoFormat : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
CellArea { get; } Biçimlendirmenin uygulandığı konumu alır.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
override Type { get; } Düzeltmenin türünü alır.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız