RevisionAutoFormat

RevisionAutoFormat class

, bir biçimlendirme değişikliğiyle ilgili bilgilerin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionAutoFormat : Revision

Özellikleri

İsimTanım
CellArea { get; }Biçimlendirmenin uygulandığı konumu alır.
Id { get; }Bu revizyonun numarasını alır.
override Type { get; }Düzeltmenin türünü alır.
Worksheet { get; }Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız