Type

RevisionAutoFormat.Type property

Düzeltmenin türünü alır.

public override RevisionType Type { get; }

Ayrıca bakınız