RevisionCellChange

RevisionCellChange class

Hücreleri değiştiren revizyonu temsil eder.

public class RevisionCellChange : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
CellName { get; } Hücrenin adını alır.
Column { get; } Hücrenin sütun dizinini alır.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
IsNewFormatted { get; } Bu hücrenin yeni biçimlendirilmiş olup olmadığını gösterir.
IsOldFormatted { get; } Bu hücrenin eski biçimlendirilmiş olup olmadığını gösterir.
NewFormula { get; } Eski formülü alır.
NewStyle { get; } Hücrenin yeni stilini alır.
NewValue { get; } Hücrenin yeni değerini alır.
OldFormula { get; } Eski formülü alır.
OldStyle { get; } Hücrenin eski stilini alır.
OldValue { get; } Hücrenin eski değerini alır.
Row { get; } Hücrenin satır dizinini alır.
override Type { get; } Revizyon türünü temsil eder.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız