RevisionCellChange

RevisionCellChange class

Hücreleri değiştiren revizyonu temsil eder.

public class RevisionCellChange : Revision

Özellikleri

İsimTanım
CellName { get; }Hücrenin adını alır.
Column { get; }Hücrenin sütun dizinini alır.
Id { get; }Bu revizyonun numarasını alır.
IsNewFormatted { get; }Bu hücrenin yeni biçimlendirilmiş olup olmadığını gösterir.
IsOldFormatted { get; }Bu hücrenin eski biçimlendirilmiş olup olmadığını gösterir.
NewFormula { get; }Eski formülü alır.
NewStyle { get; }Hücrenin yeni stilini alır.
NewValue { get; }Hücrenin yeni değerini alır.
OldFormula { get; }Eski formülü alır.
OldStyle { get; }Hücrenin eski stilini alır.
OldValue { get; }Hücrenin eski değerini alır.
Row { get; }Hücrenin satır dizinini alır.
override Type { get; }Revizyon türünü temsil eder.
Worksheet { get; }Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız