Column

RevisionCellChange.Column property

Hücrenin sütun dizinini alır.

public int Column { get; }

Ayrıca bakınız