OldStyle

RevisionCellChange.OldStyle property

Hücrenin eski stilini alır.

public Style OldStyle { get; }

Ayrıca bakınız