RevisionCellComment

RevisionCellComment class

Bir hücre yorumu değişikliğinin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionCellComment : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
ActionType { get; } Revizyonun eylem türünü alır.
CellName { get; set; } Hücrenin adını alır.
Column { get; } Bir yorum içeren sütun dizinini alır.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
IsOldComment { get; } Eski bir yorum olup olmadığını gösterir.
NewLength { get; } Bu düzeltme yapılmadan önceki yorumun Uzunluğunu alır.
OldLength { get; } Bu düzeltmede eklenen yorum metninin Uzunluğunu alır.
Row { get; } Bir yorum içeren satır dizinini alır.
override Type { get; } Revizyon türünü alır.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız