RevisionCellComment

RevisionCellComment class

Bir hücre yorumu değişikliğinin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionCellComment : Revision

Özellikleri

İsimTanım
ActionType { get; }Revizyonun eylem türünü alır.
CellName { get; set; }Hücrenin adını alır.
Column { get; }Bir yorum içeren sütun dizinini alır.
Id { get; }Bu revizyonun numarasını alır.
IsOldComment { get; }Eski bir yorum olup olmadığını gösterir.
NewLength { get; }Bu düzeltme yapılmadan önceki yorumun Uzunluğunu alır.
OldLength { get; }Bu düzeltmede eklenen yorum metninin Uzunluğunu alır.
Row { get; }Bir yorum içeren satır dizinini alır.
override Type { get; }Revizyon türünü alır.
Worksheet { get; }Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız