Column

RevisionCellComment.Column property

Bir yorum içeren sütun dizinini alır.

public int Column { get; }

Ayrıca bakınız