Row

RevisionCellComment.Row property

Bir yorum içeren satır dizinini alır.

public int Row { get; }

Ayrıca bakınız