RevisionCellMove

RevisionCellMove class

Taşınan hücrelerdeki bir revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionCellMove : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
DestinationArea { get; } Hedef alanı alır.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
SourceArea { get; } Kaynak alanı alır.
SourceWorksheet { get; } Kaynak çalışma sayfasını alır.
override Type { get; } Revizyon türünü temsil eder.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız