RevisionDefinedName

RevisionDefinedName class

Tanımlanmış bir ad değişikliğinin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionDefinedName : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
NewFormula { get; } Formülü alır.
OldFormula { get; } Eski formülü alır.
Text { get; } Tanımlı adın metnini alır.
override Type { get; } Revizyon türünü temsil eder.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız