RevisionFormat

RevisionFormat class

, bir biçimlendirme değişikliğiyle ilgili bilgilerin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionFormat : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
Areas { get; } Bu biçimlendirmenin uygulandığı aralık.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
Style { get; } Uygulanan stili alır.
override Type { get; } Revizyon türünü alır.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız