RevisionFormat

RevisionFormat class

, bir biçimlendirme değişikliğiyle ilgili bilgilerin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionFormat : Revision

Özellikleri

İsimTanım
Areas { get; }Bu biçimlendirmenin uygulandığı aralık.
Id { get; }Bu revizyonun numarasını alır.
Style { get; }Uygulanan stili alır.
override Type { get; }Revizyon türünü alır.
Worksheet { get; }Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız