RevisionInsertDelete

RevisionInsertDelete class

Bir satır/sütun ekleme/silme eyleminin revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionInsertDelete : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
ActionType { get; } Bu düzeltmenin eylem türünü alır.
CellArea { get; } Ekleme/silme aralığını alır.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
Revisions { get; } Bu işlemle revizyon listesini alır.
override Type { get; } Revizyon türünü temsil eder.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız