CellArea

RevisionInsertDelete.CellArea property

Ekleme/silme aralığını alır.

public CellArea CellArea { get; }

Ayrıca bakınız