RevisionInsertSheet

RevisionInsertSheet class

Eklenen bir sayfanın revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionInsertSheet : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
ActionType { get; } Revizyonun eylem türünü alır.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
Name { get; } Çalışma sayfasının adını alır.
SheetPosition { get; } Sayfa sekme çubuğunda yeni sayfanın sıfır tabanlı konumunu alır.
override Type { get; } Revizyon türünü alır.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız