Name

RevisionInsertSheet.Name property

Çalışma sayfasının adını alır.

public string Name { get; }

Ayrıca bakınız