RevisionLog

RevisionLog class

Revizyon günlüğünü temsil eder.

public class RevisionLog

Özellikleri

İsim Tanım
Revisions { get; } Bu günlükteki tüm düzeltmeleri alır.

Ayrıca bakınız