RevisionLog

RevisionLog class

Revizyon günlüğünü temsil eder.

public class RevisionLog

Özellikleri

İsimTanım
Revisions { get; }Bu günlükteki tüm düzeltmeleri alır.

Ayrıca bakınız