RevisionLogCollection

RevisionLogCollection class

Tüm revizyon günlüklerini temsil eder.

public class RevisionLogCollection : CollectionBase<RevisionLog>

Özellikleri

İsim Tanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
DaysPreservingHistory { get; set; } Elektronik tablo uygulamasının bu çalışma kitabı için değişiklik geçmişini tutacağı gün sayısını alır ve ayarlar.
Item { get; } AlırRevisionLog index. ile
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
BinarySearch(RevisionLog)
BinarySearch(RevisionLog, IComparer<RevisionLog>)
BinarySearch(int, int, RevisionLog, IComparer<RevisionLog>)
Clear()
Contains(RevisionLog)
CopyTo(RevisionLog[])
CopyTo(RevisionLog[], int)
CopyTo(int, RevisionLog[], int, int)
Exists(Predicate<RevisionLog>)
Find(Predicate<RevisionLog>)
FindAll(Predicate<RevisionLog>)
FindIndex(Predicate<RevisionLog>)
FindIndex(int, Predicate<RevisionLog>)
FindIndex(int, int, Predicate<RevisionLog>)
FindLast(Predicate<RevisionLog>)
FindLastIndex(Predicate<RevisionLog>)
FindLastIndex(int, Predicate<RevisionLog>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<RevisionLog>)
GetEnumerator()
IndexOf(RevisionLog)
IndexOf(RevisionLog, int)
IndexOf(RevisionLog, int, int)
LastIndexOf(RevisionLog)
LastIndexOf(RevisionLog, int)
LastIndexOf(RevisionLog, int, int)
RemoveAt(int)

Ayrıca bakınız