RevisionMergeConflict

RevisionMergeConflict class

Bir birleştirme çakışması olduğunu gösteren bir revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionMergeConflict : Revision

Özellikleri

İsimTanım
Id { get; }Bu revizyonun numarasını alır.
override Type { get; }Revizyon türünü alır.
Worksheet { get; }Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız