RevisionMergeConflict

RevisionMergeConflict class

Bir birleştirme çakışması olduğunu gösteren bir revizyon kaydını temsil eder.

public class RevisionMergeConflict : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
override Type { get; } Revizyon türünü alır.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız