RevisionQueryTable

RevisionQueryTable class

Bir sorgu tablosu alanı değişikliğinin revizyonunu temsil eder.

public class RevisionQueryTable : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
CellArea { get; } Etkilenen sorgu tablosunun konumunu alır.
FieldId { get; } Kaldırılan belirli sorgu tablosu alanının kimliğini alır.
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
override Type { get; } Revizyonun türünü temsil eder.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız