RevisionRenameSheet

RevisionRenameSheet class

Yeniden adlandırma sayfasının bir revizyonunu temsil eder.

public class RevisionRenameSheet : Revision

Özellikleri

İsim Tanım
Id { get; } Bu revizyonun numarasını alır.
NewName { get; } Çalışma sayfasının yeni adını alır.
OldName { get; } Çalışma sayfasının eski adını alır.
override Type { get; } Revizyonun türünü temsil eder.
Worksheet { get; } Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız