RevisionRenameSheet

RevisionRenameSheet class

Yeniden adlandırma sayfasının bir revizyonunu temsil eder.

public class RevisionRenameSheet : Revision

Özellikleri

İsimTanım
Id { get; }Bu revizyonun numarasını alır.
NewName { get; }Çalışma sayfasının yeni adını alır.
OldName { get; }Çalışma sayfasının eski adını alır.
override Type { get; }Revizyonun türünü temsil eder.
Worksheet { get; }Çalışma sayfasını alır.

Ayrıca bakınız