RevisionType

RevisionType enumeration

Revizyon türünü temsil eder.

public enum RevisionType

değerler

İsim Değer Tanım
CustomView 0 Özel görünüm.
DefinedName 1 Tanımlanan ad.
ChangeCells 2 Hücreler değişir.
AutoFormat 3 Otomatik biçim.
MergeConflict 4 Birleştirme çakışması.
Comment 5 Yorum yapın.
Format 6 Biçim.
InsertSheet 7 Çalışma sayfası ekle.
MoveCells 8 Hücreleri taşıyın.
Undo 9 Geri al.
QueryTable 10 Sorgu tablosu.
InsertDelete 11 Ekleme veya silme.
RenameSheet 12 Çalışma sayfasını yeniden adlandırın.
Unknown 13 Bilinmiyor.

Ayrıca bakınız