Aspose.Cells.Saving

Dosya kaydetmenin tüm seçenek sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
SqlScriptColumnTypeMapSütun türü haritasını temsil eder.
SqlScriptSaveOptionsSql kaydetme seçeneklerini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
SqlScriptOperatorTypeÇalışma verilerinin türünü temsil eder.