Aspose.Cells.Saving

Dosya kaydetmenin tüm seçenek sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
SqlScriptColumnTypeMap Sütun türü haritasını temsil eder.
SqlScriptSaveOptions Sql kaydetme seçeneklerini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
SqlScriptOperatorType Çalışma verilerinin türünü temsil eder.