Aspose.Cells.Slicers

Tüm Özet Tablo Dilimleyici sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
Slicer Dilimleyici Görünümü’nün özet açıklaması
SlicerCache dilimleyici önbelleğinin özet açıklaması
SlicerCacheItem Dilimleyici veri kaynağını temsil et item
SlicerCacheItemCollection SlicerCacheItem koleksiyonunu temsil eder
SlicerCollection Belirtilen çalışma sayfasındaki tüm Slicer nesnelerinin koleksiyonunu belirtir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
SlicerCacheCrossFilterType SlicerCacheCrossFilterType türünü temsil eder
SlicerCacheItemSortType SlicerCacheItem sıralama türünü belirtin
SlicerStyleType Dilimleyici görünümünün stilini belirtin