SlicerCacheItems

SlicerCache.SlicerCacheItems property

Dilimleyici önbelleğindeki tüm öğelerin koleksiyonunu içeren bir SlicerCacheItem koleksiyonu döndürür. Salt okunur

public SlicerCacheItemCollection SlicerCacheItems { get; }

Örnekler


[C#]

//Dilimleyici önbelleğindeki tüm öğelerin koleksiyonunu içeren SlicerCacheItem koleksiyonunu alın.
SlicerCacheItemCollection slicerCacheItems = slicerCache.SlicerCacheItems;
Console.WriteLine(slicerCacheItems.Count);

Ayrıca bakınız