SourceName

SlicerCache.SourceName property

Önbellek alanının adını döndürür

public string SourceName { get; }

Örnekler


[C#]

// önbellek alanının adını al.
Console.WriteLine(slicerCache.SourceName);

Ayrıca bakınız