SlicerCacheCrossFilterType

SlicerCacheCrossFilterType enumeration

SlicerCacheCrossFilterType türünü temsil eder

public enum SlicerCacheCrossFilterType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Veri içermeyen dilimleyici items için dilimleyici stilinin tablo stili öğesi, veri içermeyen dilimleyici öğelerine uygulanmaz ve veri içermeyen dilimleyici items dilimleyici görünümündeki dilimleyici öğeleri listesinde ayrı olarak sıralanmaz.
ShowItemsWithDataAtTop 1 veri içermeyen dilimleyici öğeleri için dilimleyici stilinin tablo stili öğesi, veri içermeyen dilimleyici öğelerine uygulanır ve veri içermeyen dilimleyici items dilimleyici görünümündeki dilimleyici öğeleri listesinin alt kısmında sıralanır
ShowItemsWithNoData 2 Veri içermeyen dilimleyici öğeleri için dilimleyici stilinin tablo stili öğesi veri içermeyen dilimleyici öğelerine uygulanır ve veri içermeyen dilimleyici öğeleri dilimleyici görünümündeki dilimleyici öğeleri listesinde ayrı olarak sıralanmaz.

Ayrıca bakınız