RemoveAt

SlicerCollection.RemoveAt method

Belirtilen index ‘deki Dilimleyiciyi siler

public void RemoveAt(int index)
Parametre Tip Tanım
index Int32 Dilimleyici koleksiyonundaki konum dizini

Örnekler


[C#]

slicers.RemoveAt(1);

Ayrıca bakınız