Aspose.Cells.Tables

Tablonun tüm sınıflarını içerir(Liste Nesnesi).

sınıflar

Sınıf Tanım
ListColumn Listedeki bir sütunu temsil eder.
ListColumnCollection Tüm öğelerin bir koleksiyonunu temsil eder.ListColumn Belirtilen ListObject nesnesindeki nesneler.
ListObject Çalışma sayfasındaki bir liste nesnesini temsil eder. ListObject nesnesi, ListObjects koleksiyonunun bir üyesidir. ListObjects koleksiyonu, bir çalışma sayfasındaki tüm liste nesnelerini içerir.
ListObjectCollection Bir koleksiyonu temsil ederListObject çalışma sayfasındaki nesneler.
TableStyle Tablo stilini temsil eder.
TableStyleCollection Tüm özel tablo stillerini temsil eder.
TableStyleElement Tablo stilinin öğesini temsil eder.
TableStyleElementCollection Tablo stilinin tüm öğelerini temsil eder.
TableToRangeOptions Tabloyu aralığa dönüştürürken seçenekleri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
TableDataSourceType Tablonun veri kaynağı türünü temsil eder.
TableStyleElementType Tablo veya Özet Tablo stili öğe türünü temsil eder.
TableStyleType Yerleşik tablo stili türünü temsil eder.
TotalsCalculation Liste sütununun Toplamlar satırındaki hesaplamanın türünü belirler.