Aspose.Cells.Tables

Tablonun tüm sınıflarını içerir(Liste Nesnesi).

sınıflar

SınıfTanım
ListColumnListedeki bir sütunu temsil eder.
ListColumnCollectionTüm öğelerin bir koleksiyonunu temsil eder.ListColumn Belirtilen ListObject nesnesindeki nesneler.
ListObjectÇalışma sayfasındaki bir liste nesnesini temsil eder. ListObject nesnesi, ListObjects koleksiyonunun bir üyesidir. ListObjects koleksiyonu, bir çalışma sayfasındaki tüm liste nesnelerini içerir.
ListObjectCollectionBir koleksiyonu temsil ederListObject çalışma sayfasındaki nesneler.
TableStyleTablo stilini temsil eder.
TableStyleCollectionTüm özel tablo stillerini temsil eder.
TableStyleElementTablo stilinin öğesini temsil eder.
TableStyleElementCollectionTablo stilinin tüm öğelerini temsil eder.
TableToRangeOptionsTabloyu aralığa dönüştürürken seçenekleri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
TableDataSourceTypeTablonun veri kaynağı türünü temsil eder.
TableStyleElementTypeTablo veya Özet Tablo stili öğe türünü temsil eder.
TableStyleTypeYerleşik tablo stili türünü temsil eder.
TotalsCalculationListe sütununun Toplamlar satırındaki hesaplamanın türünü belirler.