GetCustomTotalsRowFormula

ListColumn.GetCustomTotalsRowFormula method

Bu liste sütununun toplamlar satırının formülünü alır.

public string GetCustomTotalsRowFormula(bool isR1C1, bool isLocal)
Parametre Tip Tanım
isR1C1 Boolean Formülün R1C1 olarak biçimlendirilmesi gerekip gerekmediği.
isLocal Boolean Formülün yerel ayara göre biçimlendirilmesi gerekip gerekmediği.

Geri dönüş değeri

Bu liste sütununun formülü.

Ayrıca bakınız