Name

ListColumn.Name property

Sütunun adını alır ve ayarlar.

public string Name { get; set; }

Notlar

Sütunun adını ayarlarsa, ilgili hücrenin değeri de değişecektir.

Ayrıca bakınız