SetCustomCalculatedFormula

ListColumn.SetCustomCalculatedFormula method

Bu liste sütununun formülünü ayarlar.

public void SetCustomCalculatedFormula(string formula, bool isR1C1, bool isLocal)
Parametre Tip Tanım
formula String bu liste sütununun formülü.
isR1C1 Boolean Formülün R1C1 olarak biçimlendirilmesi gerekip gerekmediği.
isLocal Boolean Formülün yerel ayara göre biçimlendirilmesi gerekip gerekmediği.

Ayrıca bakınız